Kedves Szülők és Leendő Diákjaink!

 

Az alábbiakban néhány fontos információt írunk

  • a beiratkozás menetéről,
  • a 2. idegen nyelv választásáról,
  • az iskolai nyelvi és matematika szintfelmérőkről,
  • a gólyanapokról
  • és a drámatáborról.

 

Ez az információ honlapunkon is megtalálható.

 

MÁSODIK NYELV VÁLASZTÁSA

Kérjük, preferenciáikat az alábbi linken jelöljék legkésőbb 2021. június 22-ig. Egy nyelvet csak egyszer jelöljenek meg. Egy nyelv háromszori megjelölése nem jelent előnyt a többiekkel szemben.

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflnFCGYkgjmfI2Wwzy_wqLdyJPFoSuGWOqON_3CH-PD7E5hA/viewform?usp=sf_link

 

ANGOL ÉS MATEMATIKA SZINTFELMÉRŐ
A LEENDŐ 9.d és 9NYEK osztályosoknak

 

Iskolánk szintfelmérőt írat minden leendő 9.d-s, illetve nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkező diákunkkal matematika tárgyból. A teszt 30 perces. A járványügyi szabályok betartásával, 10 fős csoportokban fogjuk megíratni. A szintfelmérőre tollon, ceruzán kívül egyéb nem szükséges.

A matematika szintfelmérő időpontja:
2021. június 17. 9:15

 Az angolt, mint első nyelvet tanuló diákok számára idegen nyelvi szintfelmérőt tervezünk. A teszt 45 perces. A járványügyi szabályok betartásával, 10 fős csoportokban fogjuk megíratni.

Az angol szintfelmérő időpontja:
2021. június 17. 10:00

 Amennyiben a június 17-i időpont nem megfelelő, a szintfelmérőre új időpontot aug. 21. után fogunk kitűzni.

 

KÖZÉPISKOLAI BEIRATKOZÁS

Online: 2021. június 15- 22.

Személyes: 2021. június 22.

 

Iskolánk az online beiratkozást részesíti előnyben.

 

Fontos tudni, hogy a Krétán keresztüli jelentkezést
ideiglenes regisztrációval is

el lehet végezni.

 

Előnye: a rendszer betölti a gyermek személyes adatait a beiratkozás felületére, és a szülőnek/törvényes képviselőnek csupán az ezen felül szükséges adatokat kell megadnia a beiratkozási kérelem megküldéséhez.

Az elektronikus ügyintézés az intézmények munkáját is segíti, mivel a középfokú intézménynek nem egyesével, „kézzel” kell rögzítenie az adatokat a KRÉTA rendszerben.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

–          általános iskolai bizonyítvány

–          felvételről szóló tájékoztató levél

–          személyi igazolvány

–          lakcímkártya

–          gyermek személyi igazolványa

–          gyermek OM azonosítója

–          diákigazolvány igénylő adatlap – NEK adatlap (kormányablakban igényelhető)

–          gyermek TAJ kártyája (TAJ száma)

–          egészségügyi törzslap (amennyiben van)

 

A SZÜLŐK/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK TEENDŐI

 

  • Az e-Ügyintézés felületén június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők/törvényes képviselők részére, hogy – a középfokú intézménybe felvételt nyert – gyermekeik adatait beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
  • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
    1. A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert

A szülő/törvényes képviselő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületére.

Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 

  1. A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert

A szülő/törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA e-Ügyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülő/törvényes képviselő a felületen kiválasztja az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén beltöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.

Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a középfokú intézmény KRÉTA rendszerébe beküldött adatokat, és dokumentumokat.

Abban az esetben, ha a szülő/törvényes képviselő által megadott adatok alapján a rendszer nem találja meg a tanulót a kiválasztott középfokú intézmény adatbázisában, akkor az e-Ügyintézés felületén egy üzenet jelenik meg a szülő/törvényes képviselő részére, amely felhívja a figyelmet az adatok pontosítására. Ha a szülő/törvényes képviselő azt tapasztalja, hogy az adatok helyesen kerültek megadásra, de a felületen továbbra is az adatpontosításra vonatkozó figyelmeztetés jelenik meg, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett középfokú intézménnyel. A szülők/törvényes képviselők által megadott adatok csak annak a középfokú intézménynek a KRÉTA rendszerében jelennek meg, amely középfokú intézménybe a gyermek felvételt nyert.

 

A szülők/törvényes képviselők megtehetik, hogy a beiratkozáskor keletkező megszemélyesített dokumentumokat kinyomtatják, és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltik a Kréta e-Ügyintézés BKI felületének „A döntéshez szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt átkerülnek a középfokú intézmény KRÉTA felületére.

 

A beiratkozáskor történő személyes megjelenés esetén az eredeti, aláírt példányokat magával tudja vinni a szülő/törvényes képviselő a középfokú intézménybe. Ha a szülő/törvényes képviselő nem tudja kinyomtatni a szükséges dokumentumokat, ebben az esetben a középfokú intézmény feladata ezt elvégezni. 

DRÁMATÁBOR

Szeretettel várjuk leendő 9.d-s tanulóinkat a drámatáborba. Részletek a csatolt hirdetésben találhatók. 

 

GÓLYANAPOK

Mivel az EMMI hatályos rendelete szerint augusztus 23. után gólyatábor nem rendezhető, gólyanapokkal készülünk leendő diákjaink számára iskolai kereteken belül.

A gólyanapok tervezett időpontja:
2021. szeptember 2-3.

Minden leendő diákunknak és családjuknak pihentető szünidőt kívánunk! Várjuk a szeptemberi találkozást!

 

Kormos László                                        Buzgó Zsuzsanna                                       Tisza Károly

igazgató                                                   tagintézmény-vezető                                 igazgató-helyettes