Menü Bezárás

Tudnivalók a 2023. májusi-júniusi vizsgákról

Az érettségi vizsgaidőszak 2023. május 8-án kezdődik. 

Az első vizsgahéten a vizsgák 9:00 órakor kezdődnek, az ezt követő hetekben 8:00-kor, illetve 14:00-kor. Kérjük diákjainkat, hogy személyi azonosító okmányaikat és vizsgabehívójukat feltétlenül hozzák magukkal (különös tekintettel az emelt szintű vizsgákra). Kék toll is legyen a vizsgázóknál! Fél órával a hivatalos kezdés előtt legyetek a teremben az adminisztrációs feladatok miatt. Nassolni való, innivaló jól jöhet.  

A szóbeli vizsgaidőszak idén a következőképpen alakul: 

12.b – 2023. június 19-20. 
Előrehozott vizsgázók –  2023. június 20-21. 
12. c – 2023. június 21-23. 
12.d – 2023. június 26-28.  

Az érettségi vizsgakövetelmények a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig a régi érettségi követelmények szerint kell letenni a diákoknak.

Ez alól kivételt jelentenek azok, akik a 2020-ban bevezetett, módosított NAT szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat, de előrehozott vizsgát, illetve azt követően szintemelő, vagy pótló vizsgát szeretnének tenni; ők ezt az új vizsgakövetelmények szerint tehetik meg 2022 tavaszán, 2022 őszén, 2023 tavaszán és 2023 őszén.

A 2024 tavaszi vizsgaidőszaktól mindenkire egységesen az új vizsgakövetelmények érvényesek.

 

Érettségi vizsgaidőpontok

Az érettségi vizsgán használható segédeszközök

Az érettségin használható történelematlaszok

A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a vizsgaleírás rendelkezik.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak
A vizsgaleírás szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag „az állami
tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem
tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” használható.

A jogszabályi feltételeknek megfelelő atlaszok az alábbiak:
– Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903
– Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1
– Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2
– Történelmi ATLASZ középiskolásoknak OH-TOR912ATL*
*Az atlasz a 2020-as Nat-hoz illeszkedik

Az érettségi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása

Érettségizőink számára a közép- és emelt szintű érettségi vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja:
2023. június 5. 8:00 – 16:00.
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye

A kijavított vizsgadolgozatait a vizsgázó megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet.
Ha a vizsgázó nem tud megjelenni a megtekintésen, egy szabályos meghatalmazással az általa meghatalmazott személy is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen a meghatalmazott másolatot is készíthet a dolgozatról. Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni.

ÉSZREVÉTEL BENYÚJTÁSA:
A vizsgázó az észrevételeit legkésőbb 2023. június 6-án 16 óráig nyújthatja be.
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye
Az észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.
Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

Középszintű fizika témakörök

A 2023-as biológia emelt szóbeli érettségi témakörei

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20221219_biologiaerettsegi_2023_tetelek

Az Oktatási Hivatal hagyományosan a téli szünet előtt nyilvánosságra hozza a következő érettségi időszak emelt szintű érettségi témaköreit a szóbeli vizsgához.

Ha jövőre biológiából érettségiztek, akkor itt nézhetitek meg a szóbeli vizsga témaköreit. Fontos, hogy két tételsor is van, az egyik azoknak, akik a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint vizsgáznak, a másik pedig azoknak, akik a 2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint érettségiznek majd.

A 2023-as történelem emelt szóbeli érettségi témakörei

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2023tavasz/T%C3%B6rt%C3%A9nelem/tortenelem_em_szob_tematika_2023maj.pdf

A 2023-as magyar emelt szóbeli érettségi témakörei

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2023tavasz/magyar_em_szob_tetelcimek_2023maj.pdf

A 2023-as emelt informatika szóbeli érettségi témakörei

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2023tavasz/info_emelt_szobeli_tematika_2023maj.pdf
https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2023tavasz/info_emelt_szoftverlista_2023maj.pdf

Mozgóképkultúra és médiaismeret - filmlista 2023

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2023tavasz/mozgkep_mediaism_filmlista_2023maj.pdf

Mozgóképkultúra és médiaismeret - középszintű projektfeladatok

https://dload-oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2023tavasz/mozgkep_mediaism_kozep_projektfeladatok_2023maj.pdf