Menü Bezárás

Tudnivalók a 2024. májusi-júniusi vizsgákról

Az érettségi vizsgaidőszak 2024. május 6-án kezdődik. 

Az első vizsgahéten a vizsgák 9:00 órakor kezdődnek, az ezt követő hetekben 8:00-kor, illetve 14:00-kor. Kérjük diákjainkat, hogy személyi azonosító okmányaikat és vizsgabehívójukat feltétlenül hozzák magukkal (különös tekintettel az emelt szintű vizsgákra). Kék toll is legyen a vizsgázóknál! Fél órával a hivatalos kezdés előtt legyetek a teremben az adminisztrációs feladatok miatt. Nassolni való, innivaló jól jöhet.  

Az írásbeli dolgozatok megtekintése (beleértve az emelt vizsgákét) 2024. június 3-án 08:00-16:00 között lesz. Észrevételt benyújtani a következő munkanap 16:00-ig lehet. 

A szóbeli vizsgaidőszak idén a következőképpen alakul: 

  • Testnevelés gyakorlati vizsga: 2024. június 4. 
  • Előrehozott érettségik: 2024. június 17-18.
  • 12.d osztály: 2024. június 17-19. 
  • 12.b osztály: 2024. június 19-21. 
  • 12.c osztály: 2024. június 19-21.  
    A 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól a vizsgákat az új, 2020-as NAT szerinti érettségi követelmények szerint kell letenni a diákoknak.

 

Érettségi vizsgaidőpontok

Mentesség iránti kérelem 2024

A 2024. május-júniusi érettségi nyilvánosságra hozott anyagai - emelt témakörök

Új érettségi vizsgakövetelmények (2020-as NAT)

Mintafeladatsorok 2024-től

Az elmúlt évek feladatsorai

Az érettségi vizsgán használható segédeszközök

Az érettségin használható történelematlaszok

A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a vizsgaleírás rendelkezik.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak
A vizsgaleírás szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag „az állami
tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem
tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” használható.

A jogszabályi feltételeknek megfelelő atlaszok az alábbiak:
– Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903
– Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1
– Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2
– Történelmi ATLASZ középiskolásoknak OH-TOR912ATL*
*Az atlasz a 2020-as Nat-hoz illeszkedik

Az érettségi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása

Érettségizőink számára a közép- és emelt szintű érettségi vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja:
(feltöltés alatt) 
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye

A kijavított vizsgadolgozatait a vizsgázó megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet.
Ha a vizsgázó nem tud megjelenni a megtekintésen, egy szabályos meghatalmazással az általa meghatalmazott személy is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen a meghatalmazott másolatot is készíthet a dolgozatról. Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni.

ÉSZREVÉTEL BENYÚJTÁSA:
A vizsgázó az észrevételeit legkésőbb ………………… (feltöltés alatt) 16 óráig nyújthatja be.
Helyszín: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Tagintézménye
Az észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.
Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

Középszintű érettségi témakörök a 2024. május-júniusi vizsgaidőszakban

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Történelem

Állampolgári ismeretek

Élő idegen nyelv

Matematika

Földrajz

Biológia

Testnevelés

Fizika