Menü Bezárás

Iskolai fejlesztő foglalkozások 

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulókra.

Intézményünkben két gyógypedagógus dolgozik főállásban fejlesztőpedagógus státuszban.

Feladataik:

 • elsősorban az – érvényes szakértői véleménnyel rendelkező – beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkozásait biztosítják
 • szűrést végeznek az első két évfolyamon
 • kapacitás függvényében fejlesztő foglalkozást biztosítanak azoknak az érvényes szakértői véleménnyel nem rendelkező tanulóknak, akiknél
  • a szűrések során komoly nehézség tapasztalható,
  • szakértői vizsgálat már folyamatban van, de a szakértői vélemény még nem készült el,
  • komoly nehézséget jeleznek a pedagógusok
 • sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének megszervezése
 • kapcsolattartás a külső partnerintézményekkel (szakszolgálatok, EGYMI-k, stb.)
 • szakértői vizsgálatok koordinálása
 • a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos intézményi dokumentumok vezetése
 • partnerkapcsolat kialakítása a szülőkkel gyermekük fejlődése érdekében
 • rendszeres konzultáció, folyamatos együttműködés a pedagógus kollégákkal
 • szükség esetén az érintett tanuló megfigyelése többféle környezetben
 • javaslattétel az egyéni bánásmód és a differenciálás gyakorlati megvalósítására
 • a különleges bánásmódot igénylő tanulók felkészítése a számukra kiírt versenyekre

Iskolánk gyógypedagógusai:

Jülek Klaudia

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakirányon

Email: julek.klaudia@gmail.com

Váradi Gabriella
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon

Email: gyogypedagogus.weores@gmail.com

Alapelveink:

 • fő irányelv a képességek fejlesztése a tananyaggal kapcsolatos korrepetálás helyett, ugyanakkor figyelembe vesszük a tanulók előtt álló következő megmérettetéseket (felvételi vagy érettségi vizsga)
 • kiemelt cél a megfelelő tanulási technikák kialakítása és az egyéni motivációs utak megtalálása
 • a fejlesztő foglalkozások során sikerélmény biztosítása, ellensúlyozva a mindennapi kudarcokat
 • barátságos környezet, bizalmi légkör kialakítása
 • szívügyünk a szépíró verseny hagyományának fenntartása

Iskolánkban dolgozó külső szakemberek:

Szabó Anna

logopédus

Email: szabo.anna.09@fpsz.net

Rigó-Dörmer Dorina és Szabó Kinga Éva

utazó gyógypedagógusok

Email: utazok9@gmail.com