Menü Bezárás

VEZETŐSÉG

Kormos László                                 igazgató                                                                  magyar, német                igazgato@weores-bp.edu.hu         

Ignácz Gizella                                   igazgatóhelyettes – alsó tagozat                     matematika, földrajz                                     

Tar-Molnár Ágnes                            igazgatóhelyettes – felső tagozat                   magyar, népművelés                                        

Buzgó Zsuzsanna                             gimnáziumi tagintézményvezető                   angol, történelem                                   

Tisza Károly                                      gimnáziumi tagintézményvezető-helyettes            matematika, fizika

                                                                         

TANÁRAINK ÉS MUNKATÁRSAINK

Általános iskolai tanáraink                                                                               

Bándoliné Schimmer Vilma          Tanító 4.a osztályfőnök                                                                                         

Csényiné Boruzs Mária                   Magyar, néptánc, vizuális kultúra                                                                                                            

Dénesné Hidasi Ildikó                     Vizuális kultúra, magyar, etika, 6.a osztályfőnök                                                

Gulyás Emőke                                    Angol nyelv, magyar                                                                                                                       

Havasi Katalin                                   Angol nyelv                                                                                                                                                              

Kállai Lászlóné                                  Magyar, vizuális kultúra, ének-zene, 2.a osztályfőnök                                                                                      

Kelemen Zsuzsanna                         Korcsolya tanár                                                                                                                                                     

Klujber Róbertné                              Matematika, 8.b osztályfőnök                                                                                                                                      

Koppány Csaba                                 Testnevelés, úszás                                                                                      

Korponainé Kelemen Éva              Tanító                                                                      

Kovács Zsuzsanna                            Tanító                                                                                              

Kürthyné Juhász Anna Emma       Tanító, 3.b osztályfőnök                                                                                                                                       

Márczy Péterné                                 Tanító, 1.a osztály osztályfőnök                                                                                                                       

Mizsák Istvánné                                Történelem, hon- és népismeret, 7.a osztályfőnök                                                                     

Némethyné Kiss Gabriella              Magyar, 7.b osztályfőnök                                                                                                               

Simon Orsolya                                    Technika, etika, 5.a osztályfőnök                                                                          

Szabó Kinga                                        Ének-zene, magyar, 2.b osztályfőnök                                                                                                       

Szalay Gábor Balázs                          Testnevelés, úszás, bringa suli, 5.b osztályfőnök                                                                                                

Székelyné Almási Edit                      Biológia-egészségtan, kémia                                                          

Szilágyi Nóra                                       Matematika, informatika, 3.a osztályfőnök                                                                                                        

Torday András Zoltán                      Testnevelés, úszás                                                              

Tóth Attila                                           Napközi                                                                                                                                            

Turbékné Tóth Tünde Gabriella   Földrajz, erkölcstan, 8.a osztályfőnök                                          

Varga-Hulesch Petra                        Informatika                                                                         

Vargáné Zámbó Katalin                  Tanító                                                                                  

Vas Mária                                            Korcsolya tanár

Völgyesi Attila                                   Tanító                                                           

Völgyesiné Lantos Gabriella         Tanító                                                                                  

 

Gimnáziumi tanáraink

 

Budainé Bánka Erika                      Történelem, etika, életvitel, 9.d osztályfőnök                                                                                                         

Dr. Csapó Csaba Péter                     Angol nyelv, 10.d osztályfőnök

Deák Takács Zsuzsa                         Német nyelv, 10.b osztályfőnök

Dombi Luminita                                Matematika, 9.c osztályfőnök

Farkasné Takács Szilvia                  Matematika, 10.c osztályfőnök                   

Fekete Marianna                               Könyvtáros tanár                                                                

Fügedi Ildikó Andrea                       Német nyelv, olasz nyelv

Gyurcsekné Budaházy Enikő         Olasz nyelv, 11.c osztályfőnök

Herpichné Hajdu Zsuzsanna          Informatika, matematika, 12.c osztályfőnök                               

Dr. Horváth Beáta Éva                      Német nyelv

Juhász Éva                                            Angol nyelv

Karsai Ferenc                                      Magyar                                                                                            

Kéziné Tippan Erika                        Matematika-földrajz, 9.b osztályfőnök                                                                               

Király Csaba                                        Matematika, fizika                                                               

Kis Attila                                              Testnevelés

Kojnok Erzsébet                                Ének-zene

Korbély Alexandra Viktória           Kémia, biológia-egészségtan, 12.d osztályfőnök

Köfler Andrea                                     Vizuális kultúra, német nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret

Lofti Éva                                                Francia nyelv

Micsonai Mónika                                Angol nyelv

Péczely Petra Regina                        Magyar, történelem, 9.nyc osztályfőnök

Sipos Viktória                                     Biológia-egészségtan, 11.b osztályfőnök                          

Soós Alexandra                                   Magyar, angol nyelv, 11.d osztályfőnök                                       

Szabó Irén Erika                                 Magyar, dráma, színházismeret, 12.b osztályfőnök

Szabó Simon József                            Földrajz, történelem, 9.nyb osztályfőnök

Szalay Miklós Zoltán                          Angol nyelv

Sztojka Ferenc                                     Matematika, informatika, fizika

Tóth Hajnalka                                      Angol nyelv

 

Fejlesztőpedagógusok

 

Jülek Klaudia Tímea                          Fejlesztőpedagógus                                                            

Váradi Gabriella                                  Fejlesztőpedagógus, matematika                                      

 

További munkatársaink

 

Szücs Mária                                          Általános iskolai titkár                                                                    titkar.alt@weores-bp.edu.hu

Tóthné Bártfai Anita                          Gimnáziumi titkár                                                                            titkar.gimn@weores-bp.edu.hu

Váróczi Valentin                                  Rendszergazda                                                                                 rendszergazda@weores-bp.edu.hu

Onofer Miklós                                      Gondnok

Reizer Attila                                          Karbantartó

 

Dr. Szarvas Dalma                              Iskolaorvos                                                                                      Keddenként: 9:00-12:00

Hoffmann Ferencné Anita              Védőnő         

Kovács Réka                                        Iskolapszichológus                                                                         iskolapszihologus@weores-bp.edu.hu

Kulcsár Mónika                                  Szociális segítő                                                                                kumo@feszgyi.hu

 

Sipos László                                      Portás (Általános iskola)

Fülöp Tibor                                       Portás (Általános iskola)

Török Ádám                                      Portás (Általános iskola) 

Szabó Zoltán                                     Portás, karbantartó, kertész (Általános iskola) 

Nagy Sándor                                     Portás (Gimnázium)