Menü Bezárás

Farkasné Kovács Réka iskolapszichológus

Elérhetőség:   e-mail: iskolapszichologus@weores-bp.edu.hu

                        facebook: https://www.facebook.com/reka.kovacs.54943600

Fogadási idő: Hétfő: 8:00-15:00

                        Kedd: 8:00-15:00

                        Szerda: 8:00-13:00

                        Csütörtök: 8:00-13:00

Miben tudok segíteni:

  • Az iskolában, a pedagógiai folyamatban megjelenő problémák, akadályok megértésében, okainak feltárásában, és szükség esetén a problémák korrekciójában segítek saját eszközeimmel.
  • Először a szülőnek kell megjelennie, majd utána a gyermeknek, aki kb. 4-5 alkalommal vesz részt a foglalkozásokon. Természetesen, ha szükség van rá, akkor több alkalmat is be lehet iktatni.
  • Preventív eszközökkel csökkentem a lehetséges problémák számát.
  • Segítséget nyújtok a gyereknek abban, hogy saját magát és a problémáját alaposabban megértse, és tanácsot adok abban, hogy ő maga mit tud tenni a probléma megoldásáért.
  • Segítséget adok a szülőnek gyermeke pontosabb megértéséhez, és tanácsot adok abban, hogy hogyan vehet részt a szülő a probléma megoldásában.
  • Segítséget adok a pedagógusnak a probléma alaposabb megértéséhez, ötleteket, eszközöket adok a megoldáshoz.
  • A problémák feltárásakor soha nem bűnbakot, hanem mindig ok-okozati összefüggéseket, és megoldásokat keresem. A felmerülő problémát a lehető legalaposabban, legtöbb oldaláról megismerem.
  • Az iskolapszichológushoz fordulhat a pedagógus, a szülő, és maga a tanuló is segítségért. A problémafeltárást és segítségnyújtást konzultációs (tanácsadói) keretek között végzem.
  • A konzultációs kereteken túlmutató problémák (pl.: pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai, családterápiás, stb. indikáció) esetén a szülőt és a diákot a megfelelő szakemberhez irányítom.
  • Iskolapszichológusként titoktartási kötelezettségem van: kizárólag akkor beszélhetek a feltárt problémákról a pedagógussal, szülővel, ha ez a gyerek iskolai jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen és a szülő / diák erre kifejezetten felhatalmaz.