Menü Bezárás

A felvételire azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik majd egyetemen akarnak továbbtanulni, és / vagy a középiskolában magas színvonalú idegennyelv-tudást kívánnak szerezni. Kizárólag a 8. évfolyamot végző tanulók jelentkezhetnek az általános iskolákból. (A hat, illetve a nyolc évfolyamos középiskolákból az átvételhez szükséges még a felvételi vizsga megkezdése előtt kérelmet írni a Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetőjének.)

NYELVTANULÁS:
A nyelvi előkészítő évfolyamon, a kilencedik „Ny” évfolyamon a diákok rendkívül intenzív nyelvoktatásban (heti 18 óra) vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában olyan magas szintű nyelvtudást szereznek, hogy első nyelvből előrehozott érettségit tudnak tenni, és az utolsó egy-két évben kiemelten tudnak a második nyelvre koncentrálni. Célunk az, hogy minden diákunk megszerezze a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsgabizonyítványt, illetve minél többen felsőfokú, C1 komplex vizsgát is szerezzenek.

Az első idegen nyelv:
• A nyelvi előkészítős (9Nyb és 9Nyc) osztályokban az angol, vagy a német nyelv választható. Az első idegen nyelvet az első évben heti 15 órában tanulják diákjaink, ami kellőképpen megalapozza nyelvtudásukat ahhoz, hogy a későbbi tanévekben emelt nyelvi óraszám mellett előrehozott idegen nyelvi érettségit tudjanak tenni.
• A magyar-dráma tagozatos (9.d) osztályban csak angol nyelv választható.

A második idegen nyelv:
• A nyelvi előkészítős (9Nyb és 9Nyc) osztályokban választható az angol, francia, német, olasz (igény és lehetőség szerint). Az egyes nyelveknél túljelentkezés esetén az elért tanulmányi eredmény és az iskolai munka alapján rangsorolunk.
• A magyar-dráma tagozatos (9.d) osztályban német, vagy olasz nyelv választható (igény és lehetőség szerint). Az egyes nyelveknél túljelentkezés esetén a felvételi eredmény szerint rangsorolunk.
Az iskolánkba jelentkező nyolcadikos tanulóknak nincs szükségük előzetesen megszerzett nyelvtudásra.

TAGOZATOK:
• A nyelvi előkészítő tagozaton humán, illetve matematika specializációjú osztályokat indítunk.
• A magyar-dráma tagozatos osztályunkat emelt óraszámú drámaórákkal, vagy emelt óraszámú magyarórákkal indítjuk. A színjáték, valamint a képzéshez kapcsolódó beszéd, kreatív ének-zenei és mozgásgyakorlatok keretében fejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlesztjük a tanulók érzelmi, értelmi, szociális képességeit, gazdagítjuk önkifejezési formáit. A létrejött produkciók évről-évre nagy sikert érnek el bemutatókon, versenyeken. Dráma tantárgyból érettségi vizsga is tehető a 12. osztály végén. A képzést a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziummal együttműködve végezzük. Az emelt óraszámú magyar képzés során a tanulók irodalmi művek adaptációjával (film,•színház, zene, képzőművészet), média-ismeretekkel, média-elemzésekkel, színházi művek elemzésével vagy éppen versírással, novellaírással, kreatív írással foglalkoznak, média-elemzésekkel, színházi művek elemzésével vagy éppen versírással, novellaírással, kreatív írással foglalkoznak.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minden választott tantárgyból sikeresen felkészülhessenek az emelt szintű érettségire és felsőfokú tanulmányaikra. Az utolsó két évben bármely tagozatról választható a legtöbb tantárgyból az egyetemi felvételhez szükséges emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés.

Jelentkezni az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon és adatlapon kell.

A BUDAPEST IX. KERÜLETI WEÖRES SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÓDSZÁMAI:

A gimnázium kódja:
035284

9 Nyb osztály

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (1+4 évfolyamos) emelt magyar óraszámú általános tantervű osztály Felvehető létszám: 32

Tagozat kódja:
angol (1. nyelv): 0001
német (1. nyelv): 0002

9 Nyc osztály

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (1+4 évfolyamos) emelt matematika óraszámú általános tantervű osztály Felvehető létszám: 32

Tagozat kódja:
angol (1. nyelv): 0011
német (1. nyelv): 0012

9.d osztály

1 osztály, 4 évfolyamos. Emelt magyar, vagy emelt dráma specializáció. Felvehető létszám: 32

Tagozat kódja:
dráma: 0021
magyar: 0022

A felvételiző tanuló a jelentkezési lapon érdeklődésének megfelelő sorrendben mind a három kódszámot is megjelölheti.
Pontazonosság esetén a rendeletben szabályozott előírásokon túl előnyt élveznek azok, akiknek a testvére vagy szülője ide jár vagy járt. Ezt kérjük a felvételi lapon jelezni!
A sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók esetében a köznevelési törvény által meghatározott – 51. § (5) – szabályokat alkalmazzuk. (Amennyiben a jelentkező tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, a jelentkezési laphoz csatolni kell a Szakértői Bizottság, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet. Ezt a kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.)
A felvételi rangsort a megszerzett összpontszám alapján határozzuk meg.