Menü Bezárás

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. 10:00

A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük. Érdemes korábban elindulni otthonról, mert 10:00 óra után nem engedhetjük be az elkéső vizsgázókat a terembe! A terembeosztást az iskola bejáratánál tesszük közzé.

Mindenkit várunk, aki hozzánk jelentkezett, külön értesítést iskolánk nem küld.

Az iskolába lázmérés után lehet majd belépni, továbbá a belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Kérjük, hogy a vizsgázók viseljenek maszkot abban az esetben, ha a felügyelő tanár ezt kéri. A termekben ajánlott a két vizsga között a szellőztetés. Minden teremben elérhető lesz kézfertőtlenítő. 

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Hibajavítót használni tilos!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérjük, hogy a diákok a vizsgára feltétlenül hozzanak magukkal személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt.

A járványhelyzetre való tekintettel a kísérő szülők nem tartózkodhatnak az iskola épületében.

Tájékoztatásul közöljük, hogy minden dolgozatot két szaktanár néz át és értékel.

Az ide vonatkozó törvény szerint az írásbeli vizsga értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Pótló vizsgaidőpont: 2022. január 27. 14:00

 

Azoknak a jelentkezőknek, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt, igazoltan nem tudtak részt venni. Pótló írásbeli vizsgát — a vizsgaszervező intézmény vezetőjének engedélyével — csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahova a tanuló, ahová a központi írásbeli vizsgára jelentkezett

Utolsó pótidőpont: 2022. február 4.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 28. napja 16 óra. A kérelemhez csatolni kell az igazolásokat a január 22. és január 27. időpontokról. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

A megtekintés várható időpontja és helyszíne: 

  1. január 28. péntek 8:00-16:00 

1098 Toronyház utca 21. 

 Az értékelőlapok átvétele ekkor történik. 

 

Pótló vizsgaidőpont: 2022. január 27. 14:00

Azoknak a jelentkezőknek, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt, igazoltan nem tudtak részt venni. Pótló írásbeli vizsgát — a vizsgaszervező intézmény vezetőjének engedélyével — csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahova a tanuló, ahová a központi írásbeli vizsgára jelentkezett

Amennyiben – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – a vizsgázó nem tudott részt venni a január 22-i, a vizsgát január 27-én írhatja meg.

A megtekintés várható időpontja és helyszíne: 2022. január 28. péntek 8:00-16:00 1098 Toronyház utca 21. 2022. január 28. péntek 8:00-16:00 1098 Toronyház utca 21. Az értékelőlapok átvétele ekkor történik.