Budapest IX. Kerületi

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

OM azonosító: 035284

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”
Weöres Sándor

Általános Iskola:

1098 Budapest, Lobogó u. 1.

Telefon: +36-1-280-59-94 

Működési hely azonosító: 001

 e-mail: titkar.alt@weores-bp.edu.hu

Gimnázium:

1098 Budapest, Toronyház u. 21.

Telefon: +36-1-280-62-40

Működési hely azonosító: 002

 e-mail: titkar.gimn@weores-bp.edu.hu

Járványügyi intézkedési terv

 

Jelen intézkedési terv 2021.11.08-tól kerül bevezetésre és alkalmazásra a Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban. Érvényes: visszavonásig.

 

Az iskola látogatására vonatkozó szabályok:

 1. Az iskolát csak egészséges, lázmentes és semmilyen légúti megbetegedésre utaló tünettel nem rendelkező tanulók látogathatják.
 2. Az iskolaépületekbe szülők, egyéb hozzátartozók, az iskolával jogviszonyban nem álló személyek nem léphetnek be. Ettől eltérni csak előzetes igazgatói engedéllyel lehet.
 3. Az iskolával jogviszonyban álló alkalmazottak, a működtetést vagy javítást végzők beléphetnek az iskolába, ugyanígy az iskola helyiségeit bérlők is.
 4. Az általános iskola épületeiben belépéskor lázmérést végzünk.
 5. Az általános iskolában a reggeli felsős fél 8-as ügyelet alatt minden diák a saját termében gyülekezik.
 6. Az iskola teljes területén – kivéve saját osztályok osztálytermei – a maszk használata kötelező. Ne felejtsük el, hogy az oltatlan, 12 év alatti korosztályt ezzel különösen kívánjuk védeni a fertőződéstől.
 7. A gimnáziumi tagozaton szervezett vegyes nyelvi és egyéb csoportokban, amennyiben lehetséges, tanórán is javasoljuk és kérjük a maszk használatát.
 8. Minden óra előtt szellőztetést kell tartani. Felelős az adott órát tartó nevelő valamint az osztály ezzel megbízott diákja (hetes).
 9. Az iskolai beiratkozással (1. osztályos és gimnáziumi 9. osztályos) kapcsolatos nyílt napok és személyes tájékoztatók elmaradnak. A beiskolázással kapcsolatos tudnivalók a honlapon lesznek olvashatóak.
 10. A tervezett fogadóórák személyes, kontakt formában elmaradnak. Kérem a szülőket, hogy online csatornán egyeztessenek az illetékes pedagógussal, amennyiben mindenképpen szükséges.

Kérek mindenkit a szabályok fegyelmezett és pontos betartására.

 

Köszönettel:

                    Kormos László

                        Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

                     intézményvezető

Az elsős és másodikos évfolyamnak szeptember 1-én 9 órai kezdettel tanévnyitó ünnepség lesz a Lobogó utca 1. udvarán.

Nyáriügyelet intézményünkben 

 1. június 30. – Lobogó u.1. és Toronyház u. 21.
 2. július 14. – Lobogó u.1.
 3. július 28. – Lobogó u.1.
 4. augusztus 11. – Lobogó u.1. és Toronyház u. 21.

Beiratkozási tájékoztató, szintfelmérők 

Tudnivalók a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatban

( gimnáziumi tagozat )

Egyeztetett felvételi jegyzék 2021 – 2022

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására 

Tisztelt Szülők! Kedves hozzánk felvételiző tanuló!

 

A továbbiakban olvashatják a tagozatonkénti ideiglenes felvételi rangsorokat. 

 

A rangsorokban tanulói azonosító alapján lehet keresni.

 

A ctrl F billentyűkombináció lenyomásakor egy szövegdoboz jelenik meg, ide kell beírni az azonosítót. Ezt követően látható lesz, hogy a tanuló az egyes tagozatok jelentkezői között, hányadik helyen szerepel.

 

A bejutási esélyét minden tanuló úgy növelheti, hogy az általános iskolai rangsormódosítás lehetőségével él, azaz iskolánkat előbbre sorolja, és/vagy új tagozatot is megjelöl.

 

A módosított jelentkezéseket követően a felvételi központ újra tájékoztatja az iskolákat, majd ezt követően alakul ki a végleges rangsor, amelynek ideje április vége.

 

Ebben az időszakban semmilyen kérdésre nem tudunk érdemi választ adni, így kérem a Titkárságot ne keressék olyan kérdésekkel, hogy “mennyi az esély a bejutásra?”, ” hány pont kell hozzá?” stb. . Megértésüket megköszönöm.

 

Az esetlegesen üresen maradt férőhelyeket pótfelvételi eljárás keretében tölti be az iskola. A pótfelvételi eljárásról (amennyiben meghirdetésre kerül) május elején tájékozódhatnak honlapunkon.

 

Üdvözlettel:

Kormos László
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

intézményvezető

 

 

A Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban bevezetésre kerülő munkarend

2021. március 8-tól az általános iskolai osztályaink is digitális oktatásra állnak át.

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink! Tisztelt Kollégák!

 

 

A miniszteri utasításnak megfelelően, a kontaktusszám jelentős csökkentése érdekében, az iskolák semmilyen ügyeletet nem szervezhetnek.

 

A közétkeztetést oly módon biztosítjuk, hogy  az étkezés igénylését  a  weorespenztar@intezmenyuzemeltetes.hu e-mail címen kell jelezni.

Az ételek dobozolt formában a Kosztolányi Dezső Általános Iskolában lesznek átvehetőek.

 

 

2021. március 8-tól az általános iskolai osztályaink is digitális oktatásra állnak át. Az átállás egyelőre a tavaszi szünetig tart, azaz 18 tanítási napot érint.

 

Az általános iskolai tanulóink ebédbefizetései (étkezések) központilag lemondásra kerültek.

 

 

Működési rend  iskolánkban:

1. 2021. március 8-tól a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyagokat ennek megfelelően digitális csatornákon juttatjuk el a diákokhoz vagy digitális fórumon szervezzük.

Az óra témáját és a házi feladatot a KRÉTA naplóban minden esetben kérem jelölni.

2. Az oktatási folyamatban így nem jön létre személyes kapcsolat a tanárok és diákok között. A tanulók az iskolát nem látogatják. Tanáraink és tanítóink kijelölik a tananyagokat, és digitális csatornákon, internetes fórumokon támogatják és ellenőrzik a tanulási folyamatot. A gimnáziumban csak az érettségizők részére szervezhető fejlesztő foglalkozás iskolai helyszínen. Csak rendkívül indokolt esetben éljünk ezzel a lehetőséggel!

3.  Az intézményben rendes munkaidőben vezetői felügyelet van. A személyes ügyintézést szüneteltetjük.

Az új munkarend kapcsán az alábbi szabályokat és elvárásokat kérem követni:

Az iskola dolgozói számára is csak egészségesen, tünetmentesen lehet az intézménybe belépni.

Telefonon, e-mailben folyamatosan rendelkezésükre állunk! Kérem, hogy az osztályfőnökkel tartsanak kapcsolatot.

A diákok aktívan vegyenek részt a tanulásban. Az önálló tanulásnak, ismétlésnek és gyakorlásnak teret kell biztosítani.

A digitális munkarend nem azt jelenti, hogy a tanuló “tanítási időben” a számítógép előtt ül.

Az egyes tanórák témája illeszkedni fog a tankönyvhöz, az éves tananyaghoz.

A honlapot, a KRÉTA rendszert és az osztályok internetes fórumait napi szinten kérem rendszeresen látogatni!

Fentiekhez szíves együttműködésüket kérem.

 

 

Vigyázzanak magukra, egymásra, gyermekeikre.

 

 

 

 

 Budapest, 2021. március 05.

                                                                                        Kormos László
                                                                                             igazgató

 

ELMARAD A GIMNÁZIUMI SZÓBELI FELVÉTELI

 

A gimnáziumi szóbeli felvételi eljárást, amelyet 2021. február 27-re (szombatra) tűztünk ki, eltöröltük.

Döntésünk oka az általános járványhelyzet és a környékbeli sok megbetegedés. Intézkedésünkkel az

Önök és kollégáink családjainak egészségét is védeni szeretnénk.

Általános tudnivalók:

A beérkezett jelentkezéseket tagozatonként rangsoroljuk. A rangsorolásban a központi írásbeli

vizsgák pontszámeredményei és az általános iskolai eredmények hozott pontjai az irányadóak. A két

szempont 50%-50%-os súllyal szerepel.

A dráma tagozatos (0022) alkalmassági vizsgák is elmaradnak.

A jelentkezések száma kiemelkedően magas, de tudniuk kell, hogy egy tanuló több intézmény több

tanulmányi területét is megjelölhette, így a rangsorban elfoglalt hely félrevezető lehet, hiszen lehet,

hogy a gyermekek előtt álló más tanulók más tanulmányi területet preferáltak, így a központi

döntéskor őket a mi iskolánk végső rangsorának kialakításakor nem fogják figyelembe venni.

A tanulók bekerülési esélye abban az esetben nőhet, ha az előírt időpontig az általános iskolájukban

új tagozatot is megjelölnek iskolánkban és iskolánk tagozatait előre rangsorolják.

A beérkezett adatok alapján a rangsorokat a honlapon tesszük közzé.

 

2021. szeptemberében induló 1. osztályaink tanítóinak bemutatkozása

(klikk a megnyitáshoz)

A mai napra (2021.02.15.) tervezett beiskolázással kapcsolatos tájékoztatás a járványhelyzet miatt nem kerül megtartásra. Kérjük tekintsék meg tanítóink bemutatkozását.

Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban

letölthető nyomtatványa (klikk a letöltéshez). Benyújtási határidő (személyesen a gimnázium titkárságán vagy e-mailben: titkar.gimn@weores-bp.sulinet.hu): 2021.02.01. 16:00.

Covid-19 esetekkel összefüggő aktuális intézményi állapot:

Igazolt koronavírusos diákok száma: 5
Igazolt koronavírusos pedagógusok száma: 0
Tantermen kívüli digitális oktatásban tanuló osztályok száma: 13
Rendkívüli szünet miatt otthon tartózkodó osztályok száma: 0

A listát az aktuális állapotnak megfelelően folyamatosan frissítjük!
Az utolsó frissítés dátuma: 2021.02.10.

EBÉDBEFIZETÉS TÉLI SZÜNETI ÜGYELETRE
2020. DECEMBER 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31. napokra

 A téli szünetben a Weöres Sándor Általános Iskolában lesz biztosítva a gyermekek felügyelete és étkeztetése annak, aki igényt tart rá.

A befizetés csak utalással teljesíthető!

Napi 3 x-i étkezés ára: 450.-Ft/nap
Csak ebéd: 350.-Ft/nap

Átutalási határidő: 2020. december 14.! Kérem a határidő pontos betartását!
K&H Bank 10401196-00029008-00000009
/ Közlemény: név, osztály, Weöres, Téli /

 További információ az alábbi telefonszámon kérhető:
06-30/9390186

A Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskolában és Gimnáziumban bevezetésre kerülő új munkarend

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

 2020.11.11-től ismételten új munkarend kerül bevezetésre.

Az új munkarend alapján a tanév az alábbi módon folytatódik a gimnáziumi tagozaton.

Működési rend  iskolánkban:

 • 2020. november 11-től a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a gimnáziumi tagozaton. A tananyagokat ennek megfelelően digitális csatornákon juttatjuk el a diákokhoz vagy digitális fórumon szervezzük. 
 1. Az oktatási folyamatban így nem jön létre személyes kapcsolat a tanárok és diákok között. A tanulók az iskolát nem látogatják. Tanáraink és tanítóink kijelölik a tananyagokat, és digitális csatornákon, internetes fórumokon támogatják és ellenőrzik a tanulási folyamatot. A kapcsolattartás alapvetően a Kréta rendszerén keresztül zajlik majd, de használjuk a tavaszi digitális oktatás alatt bejáratott csatornákat is. A házi feladat kijelölése a Krétán keresztül történik. Azokat a feladatokat, amire a tanulók jegyet kapnak, kérjük a Krétába feltölteni. Figyeljék az új, Kréta DKT felületét!
 • Az általunk kiadott tananyagok alkalmas lesznek arra, hogy tanulóink az év hátralévő részére eső tanulmányi követelményeket teljesítsék.
 •  Az intézményben rendes munkaidőben vezetői felügyelet van. A személyes ügyintézést szüneteltetjük. Ettől való eltérést az iskola igazgatója jogosult engedélyezni.
 •  Az iskola általános iskolai tagozatán az oktatás hagyományos formában zajlik.

  Az új munkarend kapcsán az alábbi szabályokat és elvárásokat kérem követni:

Az iskola dolgozói számára is csak egészségesen, tünetmentesen lehet az intézménybe belépni. A digitális oktatást valamint az ehhez szükséges anyaggyűjtést, tananyag-összeállítást intézményi helyszínen is végezhetik.

Telefonon, e-mailben folyamatosan rendelkezésükre állunk! Kérem a tisztelt szülőket és diákokat, hogy első sorban az osztályfőnökkel tartsanak kapcsolatot.

Online tananyagok és értékelési rendszer biztosításával a tanulók az év során megszerzendő érdemjegyeket meg fogják tudni szerezni.

A diákok aktívan vegyenek részt a tanulásban, hogy a tanévük érvényes legyen, félévkor és év végén minden tantárgyból osztályzatot kaphassanak!

A digitális munkarend, iskolánk új munkarendje nem azt jelenti, hogy a tanuló “tanítási időben” a számítógép előtt ül. A tanárok az órarend szerinti tanóráik idősávjaiban online konzultációt tűzhetnek ki. Digitális fórumokon és csatornákon feladatokat adnak ki, amelyek az általuk kért módon küldendőek vissza.

Az egyes tanórák témája illeszkedni fog a tankönyvhöz, az éves tananyaghoz, az nkp.hu oldalon található „okostankönyvek” tartalmaihoz.

Azok a tanulók, akik bármilyen felszerelésüket az iskola épületében hagyták, előzetes igazgatói engedéllyel vihetik csak el.

A honlapot, a KRÉTA rendszert és az osztályok internetes fórumait napi szinten kérem rendszeresen látogatni!

Fentiekhez szíves együttműködésüket kérem.

 Iskolánk továbbiakban is a gyermekek érdekében történő tanári, szülői és diákok közötti együttműködés pártján áll.

 Vigyázzanak magukra, egymásra, gyermekeikre.

 

 Budapest, 2020. november 10.

 

          Buzgó Zsuzsanna               Tisza Károly                Kormos László

         igazgatóhelyettes             igazgatóhelyettes             igazgató

Nyílt napok:

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020. novemberi nyílt napok elmaradnak.

Tanévnyitó

szeptember 1.

 

A tanévnyitókat tagozati bontásban tartjuk.

Lobogó u. 1.

Intézményünk tanévnyitó ünnepségét az általános iskolában 8:45-kor kezdjük, lebonyolítása iskolarádión keresztül történik. Az osztályok saját termükben hallgatják meg a rövid köszöntést.

Az érkező tanulók a távolságtartás szabályait is figyelembe véve az osztálytermekbe mennek.

Érkezés: 8:00 (ünneplő nem szükséges)

 

Napfény u. 1.

Érkezés: 8:00  A tanulók 8:40-kor átvonulnak az iskolai székhelyre.

A beérkező új kis elsőseinket 1 befogadó osztály személyesen köszönti az általános iskola udvarán rövid ünnepség keretében. A tisztelt szülők a hátsó személybejárón (a patika felől) közelíthetik meg az ünnepséget.

Kezdés:9:00

 

Toronyház u. 21.

Gimnáziumi tanévnyitónk iskolarádión keresztül történik. Minden osztály a saját termében hallgatja meg. Ünnepi öltözetet az osztályfotózások miatt kérünk, amelyekre a délelőtt folyamán a beosztott rend szerint kerül sor.

Kezdés:8:00

 

Ebédbefizetési információk:

Ebédbefizetési igényüket, a weorespenztar@itezmenyuzemeltetes.hu e-mail cimen legyenek szívesek jelezni.
Adatok amiknek szerepelnie kell az e-mailben:
Gyermek neve
Osztálya
Lakcím
Határidő: 2020.augusztus 25.

 

Nyári vezetői ügyelet

 

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

 

 

 

 

 

július 8. 09:00-13:00

Kormos László

igazgató

Lobogó u. 1.

július 22. . 09:00-13:00

Tar-Molnár Ágnes

igazgató-helyettes

Lobogó u. 1.

augusztus 5. . 09:00-13:00

Kormos László

igazgató

Lobogó u. 1.

augusztus 19. . 09:00-13:00

Tisza Károly

igazgató-helyettes

Toronyház u. 21.

 

 

Tudnivalók a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatban

Egyeztetett felvételi jegyzék 2021 – 2022

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására 

Tisztelt Szülők! Kedves hozzánk felvételiző tanuló!

 

A továbbiakban olvashatják a tagozatonkénti ideiglenes felvételi rangsorokat. 

 

A rangsorokban tanulói azonosító alapján lehet keresni.

 

A ctrl F billentyűkombináció lenyomásakor egy szövegdoboz jelenik meg, ide kell beírni az azonosítót. Ezt követően látható lesz, hogy a tanuló az egyes tagozatok jelentkezői között, hányadik helyen szerepel.

 

A bejutási esélyét minden tanuló úgy növelheti, hogy az általános iskolai rangsormódosítás lehetőségével él, azaz iskolánkat előbbre sorolja, és/vagy új tagozatot is megjelöl.

 

A módosított jelentkezéseket követően a felvételi központ újra tájékoztatja az iskolákat, majd ezt követően alakul ki a végleges rangsor, amelynek ideje április vége.

 

Ebben az időszakban semmilyen kérdésre nem tudunk érdemi választ adni, így kérem a Titkárságot ne keressék olyan kérdésekkel, hogy “mennyi az esély a bejutásra?”, ” hány pont kell hozzá?” stb. . Megértésüket megköszönöm.

 

Az esetlegesen üresen maradt férőhelyeket pótfelvételi eljárás keretében tölti be az iskola. A pótfelvételi eljárásról (amennyiben meghirdetésre kerül) május elején tájékozódhatnak honlapunkon.

 

Üdvözlettel:

Kormos László
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

intézményvezető

 

 

A Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban bevezetésre kerülő munkarend

2021. március 8-tól az általános iskolai osztályaink is digitális oktatásra állnak át.

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink! Tisztelt Kollégák!

 

 

A miniszteri utasításnak megfelelően, a kontaktusszám jelentős csökkentése érdekében, az iskolák semmilyen ügyeletet nem szervezhetnek.

 

A közétkeztetést oly módon biztosítjuk, hogy  az étkezés igénylését  a  weorespenztar@intezmenyuzemeltetes.hu e-mail címen kell jelezni.

Az ételek dobozolt formában a Kosztolányi Dezső Általános Iskolában lesznek átvehetőek.

 

 

2021. március 8-tól az általános iskolai osztályaink is digitális oktatásra állnak át. Az átállás egyelőre a tavaszi szünetig tart, azaz 18 tanítási napot érint.

 

Az általános iskolai tanulóink ebédbefizetései (étkezések) központilag lemondásra kerültek.

 

 

Működési rend  iskolánkban:

1. 2021. március 8-tól a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyagokat ennek megfelelően digitális csatornákon juttatjuk el a diákokhoz vagy digitális fórumon szervezzük.

Az óra témáját és a házi feladatot a KRÉTA naplóban minden esetben kérem jelölni.

2. Az oktatási folyamatban így nem jön létre személyes kapcsolat a tanárok és diákok között. A tanulók az iskolát nem látogatják. Tanáraink és tanítóink kijelölik a tananyagokat, és digitális csatornákon, internetes fórumokon támogatják és ellenőrzik a tanulási folyamatot. A gimnáziumban csak az érettségizők részére szervezhető fejlesztő foglalkozás iskolai helyszínen. Csak rendkívül indokolt esetben éljünk ezzel a lehetőséggel!

3.  Az intézményben rendes munkaidőben vezetői felügyelet van. A személyes ügyintézést szüneteltetjük.

Az új munkarend kapcsán az alábbi szabályokat és elvárásokat kérem követni:

Az iskola dolgozói számára is csak egészségesen, tünetmentesen lehet az intézménybe belépni.

Telefonon, e-mailben folyamatosan rendelkezésükre állunk! Kérem, hogy az osztályfőnökkel tartsanak kapcsolatot.

A diákok aktívan vegyenek részt a tanulásban. Az önálló tanulásnak, ismétlésnek és gyakorlásnak teret kell biztosítani.

A digitális munkarend nem azt jelenti, hogy a tanuló “tanítási időben” a számítógép előtt ül.

Az egyes tanórák témája illeszkedni fog a tankönyvhöz, az éves tananyaghoz.

A honlapot, a KRÉTA rendszert és az osztályok internetes fórumait napi szinten kérem rendszeresen látogatni!

Fentiekhez szíves együttműködésüket kérem.

 

 

Vigyázzanak magukra, egymásra, gyermekeikre.

 

 

 

 

 Budapest, 2021. március 05.

                                                                                        Kormos László
                                                                                             igazgató

 

ELMARAD A GIMNÁZIUMI SZÓBELI FELVÉTELI

 

A gimnáziumi szóbeli felvételi eljárást, amelyet 2021. február 27-re (szombatra) tűztünk ki, eltöröltük.

Döntésünk oka az általános járványhelyzet és a környékbeli sok megbetegedés. Intézkedésünkkel az

Önök és kollégáink családjainak egészségét is védeni szeretnénk.

Általános tudnivalók:

A beérkezett jelentkezéseket tagozatonként rangsoroljuk. A rangsorolásban a központi írásbeli

vizsgák pontszámeredményei és az általános iskolai eredmények hozott pontjai az irányadóak. A két

szempont 50%-50%-os súllyal szerepel.

A dráma tagozatos (0022) alkalmassági vizsgák is elmaradnak.

A jelentkezések száma kiemelkedően magas, de tudniuk kell, hogy egy tanuló több intézmény több

tanulmányi területét is megjelölhette, így a rangsorban elfoglalt hely félrevezető lehet, hiszen lehet,

hogy a gyermekek előtt álló más tanulók más tanulmányi területet preferáltak, így a központi

döntéskor őket a mi iskolánk végső rangsorának kialakításakor nem fogják figyelembe venni.

A tanulók bekerülési esélye abban az esetben nőhet, ha az előírt időpontig az általános iskolájukban

új tagozatot is megjelölnek iskolánkban és iskolánk tagozatait előre rangsorolják.

A beérkezett adatok alapján a rangsorokat a honlapon tesszük közzé.

 

2021. szeptemberében induló 1. osztályaink tanítóinak bemutatkozása

(klikk a megnyitáshoz)

A mai napra (2021.02.15.) tervezett beiskolázással kapcsolatos tájékoztatás a járványhelyzet miatt nem kerül megtartásra. Kérjük tekintsék meg tanítóink bemutatkozását.

Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban

letölthető nyomtatványa (klikk a letöltéshez). Benyújtási határidő (személyesen a gimnázium titkárságán vagy e-mailben: titkar.gimn@weores-bp.sulinet.hu): 2021.02.01. 16:00.

Covid-19 esetekkel összefüggő aktuális intézményi állapot:

Igazolt koronavírusos diákok száma: 5
Igazolt koronavírusos pedagógusok száma: 0
Tantermen kívüli digitális oktatásban tanuló osztályok száma: 13
Rendkívüli szünet miatt otthon tartózkodó osztályok száma: 0

A listát az aktuális állapotnak megfelelően folyamatosan frissítjük!
Az utolsó frissítés dátuma: 2021.02.10.

EBÉDBEFIZETÉS TÉLI SZÜNETI ÜGYELETRE
2020. DECEMBER 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31. napokra

 A téli szünetben a Weöres Sándor Általános Iskolában lesz biztosítva a gyermekek felügyelete és étkeztetése annak, aki igényt tart rá.

A befizetés csak utalással teljesíthető!

Napi 3 x-i étkezés ára: 450.-Ft/nap
Csak ebéd: 350.-Ft/nap

Átutalási határidő: 2020. december 14.! Kérem a határidő pontos betartását!
K&H Bank 10401196-00029008-00000009
/ Közlemény: név, osztály, Weöres, Téli /

 További információ az alábbi telefonszámon kérhető:
06-30/9390186

A Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskolában és Gimnáziumban bevezetésre kerülő új munkarend

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

 2020.11.11-től ismételten új munkarend kerül bevezetésre.

Az új munkarend alapján a tanév az alábbi módon folytatódik a gimnáziumi tagozaton.

Működési rend  iskolánkban:

 • 2020. november 11-től a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a gimnáziumi tagozaton. A tananyagokat ennek megfelelően digitális csatornákon juttatjuk el a diákokhoz vagy digitális fórumon szervezzük. 
 1. Az oktatási folyamatban így nem jön létre személyes kapcsolat a tanárok és diákok között. A tanulók az iskolát nem látogatják. Tanáraink és tanítóink kijelölik a tananyagokat, és digitális csatornákon, internetes fórumokon támogatják és ellenőrzik a tanulási folyamatot. A kapcsolattartás alapvetően a Kréta rendszerén keresztül zajlik majd, de használjuk a tavaszi digitális oktatás alatt bejáratott csatornákat is. A házi feladat kijelölése a Krétán keresztül történik. Azokat a feladatokat, amire a tanulók jegyet kapnak, kérjük a Krétába feltölteni. Figyeljék az új, Kréta DKT felületét!
 • Az általunk kiadott tananyagok alkalmas lesznek arra, hogy tanulóink az év hátralévő részére eső tanulmányi követelményeket teljesítsék.
 •  Az intézményben rendes munkaidőben vezetői felügyelet van. A személyes ügyintézést szüneteltetjük. Ettől való eltérést az iskola igazgatója jogosult engedélyezni.
 •  Az iskola általános iskolai tagozatán az oktatás hagyományos formában zajlik.

  Az új munkarend kapcsán az alábbi szabályokat és elvárásokat kérem követni:

Az iskola dolgozói számára is csak egészségesen, tünetmentesen lehet az intézménybe belépni. A digitális oktatást valamint az ehhez szükséges anyaggyűjtést, tananyag-összeállítást intézményi helyszínen is végezhetik.

Telefonon, e-mailben folyamatosan rendelkezésükre állunk! Kérem a tisztelt szülőket és diákokat, hogy első sorban az osztályfőnökkel tartsanak kapcsolatot.

Online tananyagok és értékelési rendszer biztosításával a tanulók az év során megszerzendő érdemjegyeket meg fogják tudni szerezni.

A diákok aktívan vegyenek részt a tanulásban, hogy a tanévük érvényes legyen, félévkor és év végén minden tantárgyból osztályzatot kaphassanak!

A digitális munkarend, iskolánk új munkarendje nem azt jelenti, hogy a tanuló “tanítási időben” a számítógép előtt ül. A tanárok az órarend szerinti tanóráik idősávjaiban online konzultációt tűzhetnek ki. Digitális fórumokon és csatornákon feladatokat adnak ki, amelyek az általuk kért módon küldendőek vissza.

Az egyes tanórák témája illeszkedni fog a tankönyvhöz, az éves tananyaghoz, az nkp.hu oldalon található „okostankönyvek” tartalmaihoz.

Azok a tanulók, akik bármilyen felszerelésüket az iskola épületében hagyták, előzetes igazgatói engedéllyel vihetik csak el.

A honlapot, a KRÉTA rendszert és az osztályok internetes fórumait napi szinten kérem rendszeresen látogatni!

Fentiekhez szíves együttműködésüket kérem.

 Iskolánk továbbiakban is a gyermekek érdekében történő tanári, szülői és diákok közötti együttműködés pártján áll.

 Vigyázzanak magukra, egymásra, gyermekeikre.

 

 Budapest, 2020. november 10.

 

          Buzgó Zsuzsanna               Tisza Károly                Kormos László

         igazgatóhelyettes             igazgatóhelyettes             igazgató

Nyílt napok:

A járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020. novemberi nyílt napok elmaradnak.

Tanévnyitó

szeptember 1.

 

A tanévnyitókat tagozati bontásban tartjuk.

Lobogó u. 1.

Intézményünk tanévnyitó ünnepségét az általános iskolában 8:45-kor kezdjük, lebonyolítása iskolarádión keresztül történik. Az osztályok saját termükben hallgatják meg a rövid köszöntést.

Az érkező tanulók a távolságtartás szabályait is figyelembe véve az osztálytermekbe mennek.

Érkezés: 8:00 (ünneplő nem szükséges)

 

Napfény u. 1.

Érkezés: 8:00  A tanulók 8:40-kor átvonulnak az iskolai székhelyre.

A beérkező új kis elsőseinket 1 befogadó osztály személyesen köszönti az általános iskola udvarán rövid ünnepség keretében. A tisztelt szülők a hátsó személybejárón (a patika felől) közelíthetik meg az ünnepséget.

Kezdés:9:00

 

Toronyház u. 21.

Gimnáziumi tanévnyitónk iskolarádión keresztül történik. Minden osztály a saját termében hallgatja meg. Ünnepi öltözetet az osztályfotózások miatt kérünk, amelyekre a délelőtt folyamán a beosztott rend szerint kerül sor.

Kezdés:8:00

 

Ebédbefizetési információk:

Ebédbefizetési igényüket, a weorespenztar@itezmenyuzemeltetes.hu e-mail cimen legyenek szívesek jelezni.
Adatok amiknek szerepelnie kell az e-mailben:
Gyermek neve
Osztálya
Lakcím
Határidő: 2020.augusztus 25.

 

Nyári vezetői ügyelet

 

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

 

július 8. 09:00-13:00

Kormos László

igazgató

Lobogó u. 1.

július 22. . 09:00-13:00

Tar-Molnár Ágnes

igazgató-helyettes

Lobogó u. 1.

augusztus 5. . 09:00-13:00

Kormos László

igazgató

Lobogó u. 1.

augusztus 19. . 09:00-13:00

Tisza Károly

igazgató-helyettes

Toronyház u. 21.

 

 

Gimnáziumi beiratkozás a 2020/2021. tanévre

Kérjük a kedves szülőket, hogy a 2020. június 23-i beiratkozás alkalmával maszk viselése mellett tartsák be a kötelező védőtávolságot és hozzák magukkal az alábbi iratokat:
 

–          általános iskolai bizonyítvány

–          felvételről szóló tájékoztató levél

–          személyi igazolvány

–          lakcímkártya

–          gyermek személyi igazolványa

–          gyermek OM azonosítója

–          diákigazolvány igénylő adatlap – NEK adatlap

–          gyermek TAJ kártyája ( TAJ száma)

–          egészségügyi törzslap


Kérjük a kedves szülőket, hogy a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) segítségével az e-Ügyintézés felületen való beiratkozást részesítsék előnyben!

Elektronikus beiratkozás szülői tájékoztató

 

 Tudnivalók a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatban

 

 Jelentkezési lap a 2020. május 4-22-ig tartó rendkívüli felvételi eljárásra

 

  

 

A 2020/21-es tanévben induló gimnáziumi osztályaink

 

   

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

 Az 1. osztályba történő beiratkozás feltételeit és módját a mellékelt tájékoztató tartalmazza.

 

 Tájékoztatás a beiratkozásról .docx

 

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai felvételi körzetei: 

Budapest IX. kerület – BÖRZSÖNY UTCA teljes közterület
Budapest IX. kerület – CSENGETTYŰ UTCA teljes közterület
Budapest IX. kerület – DÉSI HUBER UTCA páros oldal 22. házszámtól 34. házszámig
Budapest IX. kerület – EPRESERDŐ UTCA páros oldal 20. házszámtól 40. házszámig
Budapest IX. kerület – FERDE UTCA teljes közterület
Budapest IX. kerület – FRISS UTCA teljes közterület
Budapest IX. kerület – IFJÚMUNKÁS UTCA páros oldal 30. házszámtól 34. házszámig
Budapest IX. kerület – KOSÁRKA SÉTÁNY teljes közterület
Budapest IX. kerület – LOBOGÓ UTCA teljes közterület
Budapest IX. kerület – NAPFÉNY UTCA teljes közterület
Budapest IX. kerület – TÁVIRÓ KÖZ teljes közterület
Budapest IX. kerület – TÁVÍRÓ UTCA teljes közterület
Budapest IX. kerület – TORONYHÁZ UTCA teljes közterület

 

Budapest, 2020. április 6.

 

Kormos László
     igazgató

 

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.

Katolikus hit- és erkölcstan
Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?
Meghívás katolikus hit- és erkölcstanra

 

A Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskolában és Gimnáziumban bevezetésre kerülő új munkarend

  

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

  

2020.03. 16-tól a kormány 1102/2020 sz. határozata, új munkarendet ír elő. Az új munkarend alapján a tanév befejezhetővé válik.

 

Működési rend  iskolánkban:

 

1. 2020. március 16-tól a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendbenkerül megszervezésre. A tananyagokat ennek megfelelően digitális csatornákon juttatjuk el a diákokhoz vagy digitális fórumon szervezzük.

  

2. Az oktatási folyamatban így nem jön létre személyes kapcsolat a tanárok és diákok között. A tanulók az iskolát nem látogatják. Tanáraink és tanítóink kijelölik a tananyagokat, és digitális csatornákon, internetes fórumokon támogatják és ellenőrzik a tanulási folyamatot.

 

3. Az általunk kiadott tananyagok alkalmas lesznek arra, hogy tanulóink az év hátralévő részére eső tanulmányi követelményeket teljesítsék.

 

4. Az intézményben rendes munkaidőben vezetői felügyelet van. A személyes ügyintézést szüneteltetjük. Ettől való eltérést az iskola igazgatója jogosult engedélyezni.

 

5. Az iskola általános iskolai tagozatán – rendkívül indokolt esetben – kiscsoportos formában ügyeletet tartunk. Az erre vonatkozó igényt az osztályfőnökön keresztül kell jelezni.

 

Az új munkarend kapcsán az alábbi szabályokat és elvárásokat kérem követni:

 

Az iskola dolgozói számára is csak egészségesen, tünetmentesen lehet az intézménybe belépni.

 

Külföldről való visszatérést követően minimum két hetes tünetmentesség után kezdhető munkavégzés vagy ügyintézés, ekkor is csak a személyes jelenlétet nem nélkülöző esetben.

 

Telefonon, e-mailben folyamatosan rendelkezésükre állunk! Kérem első sorban az osztályfőnökkel tartsanak kapcsolatot.

 

Online tananyagok és értékelési rendszer biztosításával a tanulók év végi osztályzatukat meg fogják tudni szerezni.

 

A diákok aktívan vegyenek részt a tanulásban, hogy a tanévük érvényes legyen, év végén minden tantárgyból osztályzatot kaphassanak!

 

A digitális munkarend, iskolánk új munkarendje nem azt jelenti, hogy a tanuló “tanítási időben” a számítógép előtt ül.

 

Az egyes tanórák témája illeszkedni fog a tankönyvhöz, az éves tananyaghoz.

 

Azok a tanulók, akik bármilyen felszerelésüket az iskola épületében hagyták, kérem, hogy ne csoportos módon és kizárólag csak tünetmentes esetben jöjjenek be ezekért az intézménybe.

 

A bent maradt felszereléseket 2020. március 17-én vagy 18-án (kedd, szerda) 10.00-16.00-ig lehet elvinni.

 

A honlapot, a KRÉTA rendszert és az osztályok internetes fórumait napi szinten kérem rendszeresen látogatni!

 

Fentiekhez szíves együttműködésüket kérem.

 

Iskolánk továbbiakban is a gyermekek érdekében történő tanári, szülői és diákok közötti együttműködés pártján áll.

 

Vigyázzanak magukra, egymásra, gyermekeikre.

 

Budapest, 2020. március 15.

 

Kormos László
       
igazgató

ALAP PONTSZÁMÍTÁS ISKOLÁNKBAN (elérhető: 200 pont):

 • az általános iskolai tanulmányi eredmények (50), Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom,matematika, történelem, idegen nyelv és 1 természettudományos tárgy 5-7. év végi valamint 8. félévi eredményei
 • a központi írásbeli vizsga (100) (emelet magyar óraszámú: magyar központi súlyozása, emelt matek/informatika: matematika központi súlyozása) eredményei,
 •  szóbeli meghallgatás (50)

DRÁMATAGOZATRA (elérhető: 200 pont):

 • az általános iskolai tanulmányi eredmények (50), Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom,matematika, történelem, idegen nyelv és 1 természettudományos tárgy 5-7. év végi valamint 8. félévi eredményei

 • a központi írásbeli vizsga (általános típusú) eredményei (100),

 • szóbeli meghallgatás (50)

 • alkalmassági vizsga (megfelelt vagy nem megfelelt). (Az alkalmassági vizsgára három verssel, és egy-egy monológgal (próza-részlettel), illetve dallal kell felkészülni.)

Tudnivalók a középfokú felvételi eljárás szóbeli felvételi vizsgájával kapcsolatban

 

Ideje: 2020. február 29. (szombat) 8.00-tól

Szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány/diákigazolvány/útlevél
 • félévi bizonyítvány és naplókivonat

 

Az iskola felvételi bizottságokat hoz létre, amelyek időben párhozamosan dolgoznak.

A  szóbeli felvételi vizsgarészre minden olyan tanuló időpontot kap, aki az iskola valamely tagozatát megjelölte.

A szóbeli felvételi 10 perces időkeretben kerül lebonyolításra.

A szóbeli felvételi vizsga beosztása a honlapon kerül közlésre 2020. február 26-án. A felvételizők a tanulói azonosítójuk alapján kereshetik meg a rájuk vonatkozó időpontot.

A szóbeli felvételi vizsgán 50 pont szerezhető.

 

Teljesítendő feladatok, tudnivalók:

A tanuló röviden bemutatkozik a vizsgabizottságnak. A bemutatkozáshoz elhozhatja azon tárgyait, amiket szeret, fényképeket vagy okleveleket és érmeket, melyeket valamilyen tevékenysége kapcsán kapott.

A felvételi vizsgabizottsággal irányított beszélgetést folytat a tanuló.

A vizsgabizottság különböző egyszerű feladatok (fogalmak definiálása, képleírás és képpel kapcsolatos asszociációk, spontán beszélgetés) kapcsán méri fel a tanuló szóbeli kifejezőkészségét, gimnáziumi tanulmányokra való alkalmasságát.

A felvételi vizsgára a tanuló hozza magával félévi bizonyítványát.

A dráma tagozatra való bekerülés feltétele a szóbeli felvételi vizsga teljesítése mellett a drámás alkalmassági vizsga.

Az alkalmassági vizsgára 3 verssel, 1 monológgal (prózarészlettel) illetve 1 dallal kell készülni.

Az alkalmassági vizsga megfelelt vagy nem megfelelt minősítéssel zárul.

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) előírása alapján, a hit- és erkölcstan oktatásának hitoktatói tájékoztatóira

2020. MÁRCIUS 12-ÉN 15-16 óra

között kerül sor a Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Lobogó utca 1.) első emeleti előadótermében.

 

 

Tisztelettel: AZ ISKOLA VEZETÉSE

Jelentkezés iskolánkba:

Az iskola pontos neve: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

A jelentkezésnél beírható tanulmányi területek kódjai:

„B” jelű nyelvi előkészítős emelt magyar óraszámú osztály:

 • Angol 1. idegen nyelvvel: 0001

 • Német 1. idegen nyelvvel: 0002

„C” jelű nyelvi előkészítős emelt matematika/informatika osztály:

 • Angol 1. idegen nyelvvel: 0011

 • Német 1. idegen nyelvvel: 0012

„D” jelű 4 évfolyamos művészeti osztály:

 • Drámatagozatra: 0021
 • Emelt magyar óraszámú képzésre: 0022

Felvételi folyamata:

Felvételi jelentkezési határidő: 2020. február 19.

(1098 Budapest, Toronyház u. 21.)

A felvételről az alábbiak szerint döntünk:

ALAP PONTSZÁMÍTÁS ISKOLÁNKBAN (elérhető: 200 pont):

 • az általános iskolai tanulmányi eredmények (50), Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom,matematika, történelem, idegen nyelv és 1 természettudományos tárgy 5-7. év végi valamint 8. félévi eredményei
 • a központi írásbeli vizsga (100) (emelet magyar óraszámú: magyar központi súlyozása, emelt matek/informatika: matematika központi súlyozása) eredményei,
 •  szóbeli meghallgatás (50)

DRÁMATAGOZATRA (elérhető: 200 pont):

 • az általános iskolai tanulmányi eredmények (50), Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom,matematika, történelem, idegen nyelv és 1 természettudományos tárgy 5-7. év végi valamint 8. félévi eredményei

 • a központi írásbeli vizsga (általános típusú) eredményei (100),

 • szóbeli meghallgatás (50)

 • alkalmassági vizsga (megfelelt vagy nem megfelelt). (Az alkalmassági vizsgára három verssel, és egy-egy monológgal (próza-részlettel), illetve dallal kell felkészülni.)

Fontos időpontok:

l

A központi írásbeli vizsga 2020. január 18-án 10 órakor

2019. december 6-ig kell jelentkezni.

Nyílt nap: 2019. november 19. és 21.

w

A szóbeli (+ művészeti tagozaton az alkalmassági is) vizsga 2020. február 29.

Pótnap: 2020. Március 2. és 3.

Gimnáziumi osztályaink:

Négy évfolyamos művészeti osztály (9.d) drámatagozattal vagy emelt magyar óraszámmal

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (9,Nyb) (1+4 évfolyamos) emelt magyar óraszámú osztály

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (9.Nyc) (1+4 évfolyamos) emelt matematika vagy informatika óraszámú osztály

Fontos tudnivalók:

Jelentkezés iskolánkba: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Felvételi jelentkezési határidő: 2020. február 19.

}

Fontos időpontok

Négy évfolyamos művészeti osztály (9.d)

Választható képzések az osztályon belül:

DRÁMATAGOZAT (15 fő):

 • Több, mint 12 éve működő dráma tagozat
 • Év végén vizsgaelőadás
 • Dráma érettségi 12. évben
 • Szakmában dolgozó oktatók
 • Színjáték, beszéd-, zene és ének gyakorlati tantárgyak (opcionális – KIMI)
 • Versenyek: Országos Diákszínjátszó Fesztivál, KILINCS Fesztivál, GLOBE fesztivál

Emelet magyar nyelv és irodalom óraszám (15 fő) (ÚJ!):

 • Irodalmi művek adaptációi
 • Kommunikáció- és médiaelmélet
 • Színházi művek elemzése
 • Versírás, novellaírás, kreatív írás

Rendszeres programjaink (fellépési lehetőségek):

Drámaéjszaka, NYÁRI DRÁMATÁBOR (előadás orientált), WS-FESZT (előadások bemutatója), I’MPRO verseny (improvizációs verseny), KI MIT TUD?

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (9.Nyb) (1+4 évfolyamos) emelt magyar óraszámú osztály

w

9. NY nyelvi előkészítő

 • Heti 15 óra I. idegen nyelv
 • Heti 3 óra II. idegen nyelv
 • Informatika óra
 • Szinten tartó órák az érettségi tárgyakból
 • Előrehozott érettségi 2. vagy 3. évben
 • Nyelvvizsga szint elérésének lehetősége 3. vagy 4. év végén

2. évtől (9. évfolyam) emelt óraszámú Magyar nyelv és Irodalom oktatás

Heti 6 magyar nyelv és irodalom órát kapnak a diákok, mely lehetőséget biztosít az emelt magyar érettségi letételére a 12. évfolyam végén.

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (9.Nyc) (1+4 évfolyamos) emelt matematika vagy informatika óraszámú osztály

w

9. NY nyelvi előkészítő

 • Heti 15 óra I. idegen nyelv
 • Heti 3 óra II. idegen nyelv
 • Informatika óra
 • Szinten tartó órák az érettségi tárgyakból
 • Előrehozott érettségi 2. vagy 3. évben
 • Nyelvvizsga szint elérésének lehetősége 3. vagy 4. év végén

2. évtől (9. évfolyam) emelt óraszámú matematika VAGY informatika oktatás

 • Nyelvi előkészítős év végén szintfelmérő és informatika valamint matematika emelt óraszámú tantárgyi képzés, Későbbiekben természettudományos fakultációs lehetőségek0
 • Csoportbontásban tanulják ezután az emelt óraszámú tárgyat, mely lehetőséget biztosít az emelt matematika, vagy informatika érettségi letételére a 12. évfolyam végén

Fontos időpontok

A központi írásbeli vizsga 2020. január 18-án 10 órakor 2019. december 6-ig kell jelentkezni.

Nyílt nap: 2019. november 19. és 21.

A szóbeli (+ művészeti tagozaton az alkalmassági is) vizsga 2020. február 29. Pótnap: 2020. Március 2. és 3.

Négy évfolyamos művészeti osztály (9.d)

Választható képzések az osztályon belül:

 • DRÁMATAGOZAT (15 fő)
 • Emelet magyar nyelv és irodalom óraszám (15 fő) (ÚJ!)

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (9.Nyb) (1+4 évfolyamos) emelt magyar óraszámú osztály

 • 9. NY nyelvi előkészítő
 • 2. évtől (9. évfolyam) emelt óraszámú Magyar nyelv és Irodalom oktatás

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített (9.Nyc) (1+4 évfolyamos) emelt matematika vagy informatika óraszámú osztály

 • 9. NY nyelvi előkészítő
 • 2. évtől (9. évfolyam) emelt óraszámú matematika VAGY informatika oktatás

Jelentkezés iskolánkba:

Az iskola pontos neve: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Felvételi folyamata:

Felvételi jelentkezési határidő: 2020. február 19.

(1098 Budapest, Toronyház u. 21.)

Általános Iskola:

1098 Budapest, Lobogó u. 1.

Telefon: +36-1-280-59-94 

Működési hely azonosító: 001

 

e-mail: titkar.alt@weores-bp.edu.hu

Gimnázium:

1098 Budapest, Toronyház u. 21.

Telefon: +36-1-280-62-40

Működési hely azonosító: 002

e-mail: titkar.gimn@weores-bp.edu.hu